Απόφαση ΣτΕ για τους Ασφαλιζόμενους της ΑΣΠΙΣ

aspis
 
Οι πρώην ασφαλιζόμενοι της ΑΣΠΙΣ διεκδικούν αποζημιώσεις από το ελληνικό δημόσιο για ζημιά που υπέστησαν λόγω παραλείψεων στην κρατική εποπτεία, παραλείψεις οι οποίες, είχαν σαν αποτέλεσμα την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της ΑΣΠΙΣ.
 

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι ασφαλιζόμενοι της ΑΣΠΙΣ θα λάβουν τις αποζημιώσεις στο 70% των ποσών που διεκδικούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης, χωρίς να χρειαστεί να προβούν σε περεταίρω ενέργειες.

Τις αποζημιώσεις δεν θα τις αποδώσει το ελληνικό δημόσιο, αλλά το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

 
Το Εγγυητικό Κεφάλαιο  αποτελεί μηχανισμό χρηματοδότησης από τις εισφορές των ασφαλιστικών εταιρειών και καλύπτει περιπτώσεις αφερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

 

Όμως το Εγγυητικό Κεφάλαιο ιδρύθηκε το 2010, αφού ξέσπασε το σκάνδαλο και η ΑΣΠΙΣ πιθανότατα δεν έχει καταβάλλει ούτε ένα ευρώ. Τη ζημιά δηλαδή καλείται να καλύψει η ασφαλιστική αγορά και δη οι συνεπείς ασφαλιστικές εταιρείες.

 

Να σημειωθεί δε, ότι η δίκη είναι «δίκη πιλότος», δηλαδή πρέπει να ακολουθηθεί πιστά από όλα τα δικαστήρια της χώρας.

 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά.

Τι θα συμβεί αν το Εγγυητικό Κεφάλαιο, ως νεοσύστατος σχετικά  μηχανισμός δεν διαθέτει τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά;
 
πότε θα ολοκληρωθεί η ασφαλιστική εκκαθάριση, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια.
 
τι θα συμβεί σε αντίστοιχη περίπτωση; πρέπει να υπάρχει ένας ουσιαστικός τρόπος αποζημίωσης των ασφαλιζόμενων για αντίστοιχες περιπτώσεις.
 
 

Το πρόβλημα είναι ότι περιπτώσεις όπως της ΑΣΠΙΣ, προδιαθέτουν αρνητικά τους καταναλωτές απέναντι στην ιδιωτική ασφάλιση.

Σε μια περίοδο που η δημόσια ασφάλιση περνάει κρίση και οι καταναλωτές στρέφονται στην ιδιωτική ασφάλιση θα πρέπει να τονωθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρείες.
 
Η υπόθεση της ΑΣΠΙΣ θα είναι καθοριστική για την ασφαλιστική αγορά.
 
Η δημιουργία δεδικασμένου που θα θίγει τα συμφέροντα των ασφαλιζόμενων θα είναι ένα εμπόδιο προς την εξέλιξη του ασφαλιστικού κλάδου.

 

Περιηγηθείτε στο blog μας για περισσότερα!
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × one =