Εν όψει Solvency II

solvency_διαμεσολαβητήςΤον Ιανουάριο του 2016 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το SOLVENCY II και αυτό συνεπάγεται αλλαγές για τον ασφαλιστικό κλάδο. Το SOLVENCY II  αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες,  αλλά με τις αλλαγές που θα επέλθουν επηρεάζεται ο ασφαλιστικός κλάδος καθολικά.

 

Συνοπτικά με το SOLVENCY II καθορίζονται όχι μόνο τα κεφαλαιακά διαθέσιμα, αλλά πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θέτει ένα πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες σε επίπεδο εποπτείας, εταιρικής διακυβέρνησης, δημοσιοποίησης στοιχείων, διαχείρισης κινδύνων και που θα συμβάλει στην εν γένει αύξηση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών.

 

Το προσεχές διάστημα, στα πλαίσια της προετοιμασίας για την εφαρμογή του SOLVENCY II θα δούμε πολλές αλλαγές και ανακατατάξεις στον ασφαλιστικό κλάδο. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν προσαρμοστεί, είτε θα κλείσουν ή θα συγχωνευθούν ή θα εξαγοραστούν.

 

 

Ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν θα μείνει ανεπηρέαστος από αυτές τις αλλαγές. Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή και να εναρμονιστεί ο ασφαλιστικός κλάδος πλήρως υπάρχει το στάδιο της προσαρμογής. Το σημαντικό ωστόσο είναι πως, με την εφαρμογή του  SOLVENCY II θα υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος και θα αποφευχθούν φαινόμενα κλεισίματος ασφαλιστικών.

 

Πως επηρεάζει τους διαμεσολαβητες η εφαρμογή του SOLVENCY II

 

Σίγουρα έχετε συναντήσει και συνομιλήσει με πελάτες που «φοβούνται» την ασφάλιση, συνυπολογίζοντας μάλιστα και το σκάνδαλο της ΑΣΠΙΣ, που ήταν για όλη την ελληνική ασφαλιστική αγορά επιζήμιο, οι πελάτες δικαιολογημένα φοβούνται.

Με την εφαρμογή του SOLVENCY II αυξάνεται η αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιρειών και αυτό συνεπάγεται αύξηση της εμπιστοσύνης από την πλευρά των καταναλωτών.

Από την άλλη, ο ίδιος ο ασφαλιστικός σύμβουλος, θα είναι σίγουρος για τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται.

 

Η μεγάλη αλλαγή και οι πολλές απαιτήσεις όμως θα έρθουν στο διαχειριστικό κομμάτι. Με την εφαρμογή του  SOLVENCY II επηρεάζεται η σχέση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή-ασφαλιστικής εταιρείας, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να απαιτούν πλέον ποιοτικές συνεργασίες με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αφού θα πρέπει και οι ίδιες να προσαρμοστούν σε αλλαγές.  Οι συμβάσεις συνεργασίας, ο τρόπος είσπραξης ασφαλίστρων και η κάθε διαδικασία που ακολουθείται είναι πολύ πιθανό να μεταβληθούν για να μπορεί να ανταποκριθεί η οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία στις απαιτήσεις του SOLVENCY II.

 

Καθοριστικής σημασίας εδώ είναι να αναφέρουμε ότι με το SOLVENCY II και συγκεκριμένα με την οδηγία IMD (Insurance Mediation Directive), καθορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνεται η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, γεγονός που αφορά άμεσα τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

 

 

Η αύξηση της αξιοπιστίας δεν θα βοηθήσει μόνο τους καταναλωτές, αλλά και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Είναι ζωτικής σημασίας για έναν ασφαλιστικό σύμβουλο να έχει πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών που επιλέγει να εκπροσωπήσει.

Με τη διαφάνεια και την δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών είστε σίγουροι για τις συνεργασίες σας, όχι μόνο για την εξυπηρέτηση των πελατών σας, αλλά και για τη δική σας καλύτερη εργασία.

 

Περιηγηθείτε στο blog μας για περισσότερα!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + 8 =