Ασφαλιστικός κλάδος και capital control

capital_control_EAEE
Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Με την εφαρμογή capital control επιδιώκεται να αποφευχθεί η έλειψη ρευστότητας στις τράπεζες. Αυτό επηρεάζει τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μετρητά και κατά συνέπεια υπάρχουν επιπτώσεις στον ασφαλιστικό κλάδο. Για τα ερωτήματα που έχουν προκύψει έχει υπάρξει και η αντίστοιχη κινητοποίηση από αρμόδιους φορείς. Πιο αναλυτικά:

 

Ο ΠΣΑΣ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων) υπέβαλε ερώτημα στην ΔΕΙΑ (Διεύθυνση Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης) αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η πληρωμή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας

Η απάντηση της ΔΕΙΑ είναι ότι οι πληρωμές μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά  (web ή phone banking) και μέσω των ΑΤΜ,ενώ για επιμέρους συναλλαγές είναι αρμόδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες.

 

 

Από τη πλευρά της ΕΑΔΕ (Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος) σήμερα απέστειλε στην ΤτΕ (ΔΕΙΑ) επιστολή στην οποία ζητάει να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές τόσο για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου όσο και για τις ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις. Πιο αναλυτικά, η ΕΑΔΕ θέτει τα παρακάτω ερωτήματα:

Τι θα γίνει με την ασφάλιση αυτοκινήτου, αφού η ασφάλιση ξεκινάει με την καταβολή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και οι πληρωμές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πραγματοποιούνται με ταχυπληρωμές ή αντικαταβολή.

Ερωτήματα προκύπτουν και για τις ασφάλειες συνδεδεμένες με επενδύσεις, όπως το πως επηρεάζεται η διαδικασία έκδοσης νέου ασφαλιστηρίου  καθώς και ερωτήματα σχετικά με την εξαγορά τους.

Τέλος, η ΕΑΔΕ θέτει ερωτήματα για τις ακυρώσεις συμβολαίων του κλάδου ζωής και γενικών ασφαλίσεων.

 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες από την άλλη, και συγκεκριμένα η ΕΑΕΕ  (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος) επισημαίνει, αφενός ότι για να έχει ισχύ ένα νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιβάλλεται να καταβληθούν τα αντίστοιχα ασφάλιστρα, ιδίως στη περίπτωση αστικής ευθύνης, αφετέρου για ανανεώσεις συμβολαίων καθορίζει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία τον τρόπο και ανανέωσης εντός θεσμικού πλαισίου. Το ερώτημα εία

Σημαντικό είναι ότι κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται για περαιτερω διευκρινήσεις.

 

Αυτή τη στιγμή, υπό καθεστώς capital control, απαιτούνται απαντήσεις σε ερωτήματα για το πως θα κινηθούν απαραίτητες ασφαλιστικές διαδικασίες και κατ’ επέκταση διαδικασίες χρηματοοικονομικού περιεχομένου, ώστε να αποφευχθεί το χάος.

 

Ήδη πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ ΕΑΕΕ και ΔΕΙΑ και αναμένονται απαντήσεις, ενώ ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ  κ. Σαρηγεωργίου σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι παρά τις δυσκολίες, οι ασφαλιζόμενοι συνεχίζουν και πρέπει να εξυπηρετούνται κανονικά, ενώ ευελπιστεί να δοθεί άμεσα τέλος στο κλίμα αβεβαιότητας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 13 =