Νέες Αναβαθμίσεις Insurance Manager

Το Insurance Manager είναι λογισμικό για ασφαλιστικά πρακτορεία με στόχο να προσφέρει σε κάθε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή πρακτικές λύσεις για την εργασία του. Όπως κάθε μήνα λοιπόν, πραγματοποιήσαμε και τον Ιούλιο διορθώσεις και αναβαθμίσαμε το πρόγραμμα.

Την πιο σημαντική αλλαγή στο ασφαλιστικό λογισμικό αποτελεί η δημιουργία νέων φορμών με τις οποίες μπορεί να γίνουν τα ακόλουθα:

 

Διαγραφή τρεχουσών ανανεώσεων

Στην καρτέλα Διαχείριση Συστήματος, Λειτουργίες Διαχειριστή, Συμβόλαια και Διαγραφή Ανανεώσεων έχετε πρόσβαση στις ανανεώσεις συμβολαίων, όπου μπορείτε με ευέλικτα κριτήρια (ασφαλιστική εταιρεία, κλάδος ασφάλισης, ημερομηνίες έκδοσης/έναρξης/λήξης) να επιλέξετε τις ανανεώσεις προς διαγραφή.

Η λειτουργία αυτή ουσιαστικά αναιρεί το λανθασμένο πέρασμα ανανεωτηρίων και φέρνει το σύστημα στην πρότερη κατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν γίνει πράξεις (πρ. πράξεις ή εισπράξεις/πληρωμές) στο συμβόλαιο προς διαγραφή.

Η παρακάτω εικόνα είναι μια προεπισκόπηση της φόρμας

Κάντε κλικ στην εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη

Κάντε κλικ στην εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη

 

Διαγραφή ειδοποιητηρίων

Αντίστοιχα, δημιουργήσαμε και την φόρμα για διαγραφή ειδοποιητηρίων. Η προεπισκόπηση της φόρμας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και μπορείτε να βρείτε τη φόρμα ακολουθώντας μέσα από το πρόγραμμα τη διαδρομή Διαχείριση Συστήματος, Λειτουργίες Διαχειριστή, Συμβόλαια και Διαγραφή Ειδοποιητηρίων. Από τη φόρμα αυτή μπορείτε να σβήνετε εντελώς από το σύστημα ειδοποιητήρια ανανεώσεων που έχουν περαστεί από λάθος.

Στη διαγραφή ειδοποιητηρίων, σας δίνεται η επιπλέον δυνατότητα να εξάγετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε excel  ή να να στείλετε μαζικό SMS στους κατόχους των συμβολαίων, επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο.

 

διαγραφή ειδοποιητηρίων

Κάντε κλικ στην εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη

 

Υπενθύμιση λήξης ειδοποιητηρίων

Τέλος, η φόρμα υπενθύμισης λήξης ειδοποιητηρίων εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του προγράμματος και δείχνει ποια είναι τα ειδοποιητήρια που πρόκειται να λήξουν σε διάστημα 10 ημερών. Δεν αποτελεί φόρμα reporting, αφού τα ειδοποιητήρια που εμφανίζονται είναι όσα λήγουν τις επόμενες  10 ημέρες. Για να δείτε σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ποια είναι τα ειδοποιητήριά σας, επιλέγετε από την καρτέλα Τα Εργαλεία μου τις Υπενθυμίσεις και στη συνθήκη επιλέγετε Ειδοπ. Ανανεώσεων.

Μπορείτε να παραμετροποιήσετε περεταίρω τα αποτελέσματα που εμφανίζει η φόρμα αυτή. Στη φόρμα των ασφαλιστικών εταιρειών (Παράμετροι-Ασφαλιστικές) μπορείτε να δώσετε επιπλέον μέρες μέχρι την οριστική λήξη ενός ειδοποιητηρίου που ενδεχομένως να προσφέρει η κάθε εταιρεία (πεδίο “Μέρες για λήξη Ειδοποιητηρίων”). Η προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο αυτό είναι 0.

 

Κάντε κλικ στην εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη

Κάντε κλικ στην εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη

 

 

Να επισημάνουμε ότι τις δυνατότητες για διαγραφή τις έχει ο διαχειριστής του Insurance Manager και όχι κάθε χρήστης  του ασφαλιστικού λογισμικού.

 

Εκτός από τις νέες φόρμες, πραγματοποιήσαμε αλλαγές και σε υπάρχουσες ώστε να είναι πιο πλήρεις και να βοηθούν στην αποτελεσματικότερη τήρηση αρχείου. Αναλυτικότερα:

Στη φόρμα ανανεώσεων εμφανίζονται όλες οι Εταιρίες και όλοι οι Κλάδοι

Στη φόρμα μαζικών παραδόσεων προστέθηκε η δυνατότητα ανεύρεσης με ημ. εξόφλησης και με συνθήκη εξοφλημένα

Στη φόρμα συστάσεις από πελάτη προστέθηκε η συνθήκη εξοφλημένα

Στη φόρμα λίστα ανανεώσεων προστέθηκε η επιλογή ταξινόμησης

Στη φόρμα ειδοποιήσεων προστέθηκε η συνθήκη πραγματικά ληγμένα

 

 

Τέλος, αναβαθμίσεις πραγματοποιήσαμε και στις Γέφυρες με τις ακόλουθες προσθήκες ανά ασφαλιστική εταιρεία:

Brokins:  νέα γραμμογράφηση, νέες καλύψεις και νέα πακέτα.
Ευρωπαϊκή Πίστη: νέα πακέτα και νέα γραμμογράφηση.
Δύναμις: νέα γραμμογράφηση.
AIG: νέα γραμμογράφηση και δυνατότητα εισαγωγής Πρόσθετων Πράξεων.
Groupama: πρόσθετες πράξεις.
ΜΙΝΕΤΤΑ: δυνατότητα εισαγωγής ειδοποιητηρίων και Πρόσθετων Πράξεων.
Αιγαίον: νέα γραμμογράφηση.

 

 

Δείτε εδώ περισσότερες αναβαθμίσεις και λειτουργίες του Insurance Manager.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + nine =