3 λάθη στη χρήση ασφαλιστικού λογισμικού

insurance software

Ένα ασφαλιστικό λογισμικό καλύπτει βασικές ανάγκες ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τον βοηθάει να εξοικονομήσει χρόνο. Με σωστή και ολοκληρωμένη χρήση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για να αναπτυχθεί ένα ασφαλιστικό γραφείο και για να αυξήσετε τη παραγωγή σας.

Στη χρήση ενός ασφαλιστικού λογισμικού πολλές φορές γίνεται λανθασμένη ή μη ολοκληρωμένη χρήση με αποτέλεσμα να χάνονται πολλά από τα οφέλη που προσφέρει.

 

 

Παραλείψεις στην καταχώρηση στοιχείων

Η βασική αρχή για τη σωστή και ολοκληρωμένη χρήση είναι να υπάρχει μια πλήρως ενημερωμένη εικόνα χαρτοφυλακίου με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Πολλές φορές, στο ασφαλιστικό λογισμικό που χρησιμοποιεί ένα γραφείο, λόγω περιορισμένου χρόνου, παραλείπονται στοιχεία, όπως καταχώρηση ζημιών ή αποθήκευση εγγράφων με αποτέλεσμα να χάνεται σημαντική πληροφορία για πελάτες και συμβόλαια.

Μια ολοκληρωμένη εικόνα πελάτη και συμβολαίων  μπορεί να  βοηθήσει στην επικοινωνία και να συμβάλει σε τεχνικές marketing. Για παράδειγμα, η ομαδοποίηση πελατών μπορεί να καθορίσει τον τρόπο προσέγγισης πελατών με κοινά χαρακτηριστικά και να φέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καταχώρηση κινητού τηλεφώνου πελάτη, ώστε να επικοινωνείτε σε ελάχιστο χρόνο με μαζικά SMS για οποιαδήποτε ενημέρωση πελατών.

 

 

Περιορισμένη χρήση reporting

Ένας από τους βασικούς λόγους χρήσης ασφαλιστικού λογισμικού είναι το reporting. Η δυνατότητα ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να έχει εικόνα συμβολαίων, πελατών και συνεργατών ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, πολλές φορές γίνεται περιορισμένη χρήση reporting, παρακολουθώντας μόνο συμβόλαια και ταμείο, ενώ παρέχονται δεκάδες δυνατότητες, όπως στατιστικά για τη σύγκριση και τις διακυμάνσεις της παραγωγής σας. 

Μπορείτε να έχετε εικόνα παραγωγής ανά κλάδο, να βλέπετε τη διατηρησιμότητα χαρτοφυλακίου ή τους ανενεργούς πελάτες σας.

Τα στοιχεία που εξάγετε μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για εκ νέου επαφή με ανενεργούς πελάτες ή για να δείτε τις αιτίες που υπήρξε πτώση ή άνοδος της παραγωγής σας.

 

 

Μη αξιοποίηση δυνατοτήτων

Πέρα από το reporting, ένα ασφαλιστικό λογισμικό δίνει δυνατότητες διαχείρισης που γλυτώνουν χρόνο στον ασφαλιστή και συμβάλλουν στον κύριο σκοπό του, δηλαδή την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου. Ένα ασφαλιστικό λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν CRM και να βοηθήσει τον ασφαλιστή να καθορίσει στρατηγικές marketing, όπως cross-selling.

Μερικές λειτουργίες που δεν αξιοποιούνται είναι η εκτίμηση ρευστότητας ή η διαχείριση εσόδων-εξόδων που μπορεί να δώσει πιο ολοκληρωμένη εικόνα ταμείου .

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τα task management εργαλεία του ασφαλιστικού σας λογισμικού, διαχειρίζεστε εκκρεμότητες και κάνετε ανάθεση εργασιών, ώστε να αποφεύγετε παραλείψεις.

 

 

Η σωστή χρήση είναι καθοριστικής σημασίας και ο χρόνος που απαιτείται για να χτίσετε το ασφαλιστικό σας λογισμικό σωστά, θα σας επιφέρει πολλαπλάσια αποτελέσματα.

 

Το Insurance Manager είναι ένα εργαλείο που προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στον χρήστη και μπορεί να τον βοηθήσει να έχει οργανωμένη παραγωγή και να αναπτύξει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιό του!

 

Περιηγηθείτε στο blog μας για περισσότερα!

 

 

 

Δικαιώματα εικόνας Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − nine =