Αναβαθμίσεις Insurance Manager!

updates
 
Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, το Insurance Manager έχει προχωρήσει σε αναβαθμίσεις με σκοπό να γίνει ακόμη πιο εύχρηστο για κάθε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Οι αλλαγές αφορούν νέες δυνατότητες, βελτιστοποίηση υπαρχουσών και διορθώσεις πάνω στο λογισμικό για πιο αποτελεσματική εργασία!
 
Συνοπτικά, μερικές από τις νέες δυνατότητες:

  

Αποδείξεις. Η εκτύπωση αποδείξεων γίνεται υποχρεωτική με την έκδοση κάθε απόδειξης, ενώ παράλληλα σε κάθε είσπραξη εμφανίζεται ο αντίστοιχος αριθμός απόδειξης.
Ειδικότερα, στην πρόσφατη λειτουργία των προκαταβολών, όπου η απόδειξη από είσπραξη προκαταβολής είναι αριθμημένη και στην απόδειξη είσπραξης συμβολαίου εκτυπώνεται ο αριθμός της σχετικής προκαταβολής.

 
Διαγραφή συμβολαίων. Για ένα σωστά ενημερωμένο ασφαλιστικό λογισμικό, αρχικά πραγματοποιείται έλεγχος αν περιέχονται οικονομικές κινήσεις στο προς διαγραφή συμβόλαιο και ο χρήστης προειδοποιείται για τη διαγραφή, αφού γίνεται διαγραφή και των οικονομικών κινήσεων του συμβολαίου.
Σε κάθε διαγραφή συμβολαίων/εισπραξεων/προκαταβολών διαγράφονται και οι αποδείξεις.

 
Αλλαγή Ασφαλειομεσίτη.Με την τελευταία αναβάθμιση το πρόγραμμα γίνεται πιο ευέλικτο αναφορικά με τη διαχείριση ασφαλειομεσιτών και των συμβολαίων/πελατών τους. Συγκεκριμένα, αλλαγές στη χρέωση συμβολαίων (αν ανήκουν στον πελάτη ή στον ασφαλειομεσίτη) γίνονται εύκολα και μέσα από την αντίστοιχη φόρμα συμβολαίων ή πελατών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να οριστεί διαφορετικός ασφαλειομεσίτης για κάθε συμβόλαιο ή πελάτη, ακόμη και μετά την έκδοση του συμβολαίου, ενώ παράλληλα ενημερώνεται κάθε συσχετιζόμενη φόρμα και όλες οι σχετικές προμήθειες.

 

Κάθε χρήστης του Insurance Manager μπορεί να βλέπει τις αναβαθμίσεις επιλέγοντας την καρτέλα Βοήθεια και Ιστορικό Εκδόσεων.

 

Το Insurance Manager αποτελεί την κορυφαία λύση στη διαχειρίση ασφαλστικού γραφείου/πρακτορείου, μετρώντας ικανοποιημένους πελάτες τόσο σε ανεξάρτητους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, όσο και σε μεγάλα ασφαλιστικά πρακτορεία.
 

Δοκιμάστε δωρεάν το Insurance Manager συμπληρώνοντας την φόρμα Insurance Manager!
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =