Σε δημόσια διαβούλευση η Πράξη για τον Κώδικα Δεοντολογίας των Διαμεσολαβητών

Η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Πράξης του Διοικητή της, που αφορά στο Κώδικα Δεοντολογία των Διαμεσολαβητών. Το σχέδιο που αφορά στο Κώδικα Δεοντολογία των Διαμεσολαβητών αποτελεί βελτιωμένη έκδοση προηγούμενου σχεδίου και διατυπώνει κανόνες συμπεριφοράς των διαμεσολαβητών κατά αναλογία με τα όσα απαιτούνται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για το δίκτυο πρόσκτησης εργασιών που χρησιμοποιούν.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς που σχετίζονται με την Ιδιωτική ασφάλιση, άμεσα ή έμμεσα, καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την καλύτερη διαμόρφωση του Κώδικα Δεοντολογίας των Διαμεσολαβητών με τους ακόλουθους δύο τρόπους:

  • Είτε στέλνοντας email στο dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr,
  • Είτε στέλνοντας γράμμα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, οδός Αμερικής 3, Τ.Κ. 102 50 Αθήνα.

Η δημόσια διαβούλευση του Κώδικα Δεοντολογίας των Διαμεσολαβητών θα διαρκέσει έως τη 31 Αυγούστου 2011. Στις αρχές του Σεπτέμβρη η Διεύθυνση Εποπτείας ιδιωτικής Ασφάλισης θα οργανώσει ανοικτή ημερίδα για να συζητηθεί το σχέδιο για τον Κώδικα Δεοντολογίας των Διαμεσολαβητών καθώς και οι προτάσεις που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

 Δοκιμάστε Δωρεάν το Insurance Manager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × five =