Ποιος είναι ο ρόλος του Προμηθευτή και ποιος του Ασφαλειομεσίτη;

Υπάρχουν διαθέσιμες δυο βασικές οντότητες που αποτελούν τον ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα στην σχέση Ασφαλιστικές – Πρακτορείο (Προμηθευτής) και Πρακτορείο – Πελάτες (Ασφαλειομεσίτης).

1) Προμηθευτής
Ο Προμηθευτής παρέχει στο Πρακτορείο μια συγκεκριμένη λίστα Ασφαλιστικών εταιρειών. Ο ορισμός της λίστας αυτής εκτελείται στην φόρμα «Προμηθευτές». Σε αυτήν την περίπτωση το ασφαλιστικό Πρακτορείο πραγματοποιεί τις οικονομικές συναλλαγές, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο οικονομικό κύκλωμα, αποκλειστικά με τον Προμηθευτή καθώς δεν υφίσταται απευθείας σχέση συνεργασίας με τις ασφαλιστικές.

2) Ασφαλειομεσίτης
Ο Ασφαλειομεσίτης παρέχει στο Πρακτορείο μια συγκεκριμένη λίστα Πελατών. Ο ορισμός της λίστας εκτελείται στην φόρμα «Πελάτες» όπου υπάρχει το πεδίο «Ασφαλειομεσίτης» για τη δήλωση της σχέσης στους Πελάτες που απαιτείται. Σε αυτήν την περίπτωση το ασφαλιστικό Πρακτορείο πραγματοποιεί τις οικονομικές συναλλαγές, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο οικονομικό κύκλωμα, με τον Ασφαλειομεσίτη.

 Δοκιμάστε Δωρεάν το Insurance Manager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × two =