Τροποποιήσεις στον Κανονισμό συμπεριφοράς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος εξέδωσε δύο Πράξεις (30/30-9-2013  και 31/31-9-2013), οι οποίες αναφέρονται τόσο σε ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και σε ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς  διαμεσολαβητές. Αφορούν τη ρύθμιση της διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών εταιρειών και καθορίζουν σε TtEγενικές γραμμές το πλαίσιο αρχών και κανόνων στο οποίο πρέπει να ασκεί δραστηριότητα κάθε ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Πρόκειται για διατάξεις και κανονισμούς για την εμπορική πολιτική και την Πολιτική Διαχείρισης, Παραγωγής και Είσπραξης Ασφαλίστρων (ΠΟ.ΔΙ.Π.Ε.Α.).

 

Όσον αφορά στους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, η ΤτΕ τους υποχρεώνει στην τήρηση ενός πλήρως οργανωμένου και ενημερωμένου έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου. Ενδεικτικά, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να συμπληρώνουν το  Έντυπο Αναγκών Πελάτη, δηλαδή ένα έντυπο στο οποίο θα καταγράφονται οι ανάγκες του κάθε ασφαλιζόμενου και θα καθορίζεται επακριβώς ο τρόπος με τον οποίο κάθε ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής πρέπει να προτείνει ασφάλειες.

 

Επιπλέον,  καθορίζονται και διαμορφώνονται οι κανόνες είσπραξης ασφαλίστρων, υποχρεώνοντας τους διαμεσολαβητές σε έκδοση συγκεκριμένων παραστατικών είσπραξης. Πιο αναλυτικά, αν η πληρωμή του ασφαλίστρου δεν γίνει μέσω κάποιου οργανισμού (π.χ. καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασμό) θα πρέπει να αποδίδεται στον ασφαλιζόμενο από τον εντολοδόχο είσπραξης ασφαλίστρων απλή ενυπόγραφη και αθεώρητη απόδειξη με τα ακόλουθα στοιχεία:

·        ημερομηνία έκδοσης

·        φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία εισπράξαντος

·        επωνυμία εταιρείας για την οποία εισπράττεται το ασφάλιστρο

·        πλήρη στοιχεία εξατομίκευσης πελάτη

·        καταβληθέν ασφάλιστρο

·        σύντομη περιγραφή συμβολαίου ή κάλυψης

 

Με το Insurance Manager μπορείτε απλά και εύκολα να έχετε ένα πλήρως οργανωμένο ηλεκτρονικό αρχείο και να εκδίδετε αυτόματα τα απαραίτητα παραστατικά. Κάθε ασφαλιστικός σύμβουλος που χρησιμοποιεί το Insurance Manager, διαθέτει ένα χρήσιμο εργαλείο, προσαρμοσμένο σε κάθε ανάγκη.

 

Μπορείτε να δείτε το σχετικό video με τις δυνατότητες του Insurance Manager πατώντας εδώ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 11 =